Robot – najlepší pomocník človeka en

Robot – najlepší pomocník človeka en

V prvej edícii z roku 1984 sme sa filmového Terminátora báli. V ďalších pokračovaniach sa tento robot s umelou inteligenciou stal nenahraditeľných ochrancom a pomocníkom človeka – Sarah a jej syna Connora. Inteligentné roboty dnes už nie sú iba fikciou alebo vzdialenou budúcnosťou. Stávajú sa realitou a Seiteq je pri tom.

Nástup kolaboratívnych robotov a robotov s umelou inteligenciou celkom prirodzene prináša obavy. Ide o eticko-právne otázky, obavy z bezpečnosti ľudí a v neposlednom rade aj obavy z rastu nezamestnanosti v dôsledku nahradenia práce ľudí robotmi. Slovensko podľa OECD patrí v oblasti pripravenosti na tieto zmeny k najviac zraniteľným krajinám. Na jednej strane je to iste hrozba, s ktorou sa štát musí vyrovnať, na druhej strane je to príležitosť pre firmy ako riešiť aktuálne problémy so získaním kvalitných pracovníkov.

Kedysi sa zdalo byť úplné sci-fi prenajať si namiesto človeka robota. Dnes je to realita a ponuka sa dynamicky rozvíja. Seiteq už od minulého roka spolupracuje so spoločnosťou, kde funguje prevádzka kolaboratívnych robotov. Vďaka tejto spolupráci a nadobudnutým skúsenostiam bude možné v dohľadnej dobe “recruitovať” si do firmy namiesto ľudského operátora inteligentného robota. Jeho nespornými výhodami okrem vyššej výkonnosti, spoľahlivosti a prispôsobivosti na širokú škálu činností bude, že personálnemu oddeleniu odpadne celá agenda starostlivosti o rozvoj ľudskej osobnosti, konzulting a ďalšie úlohy.  

Tak ako sa zmenil Terminátor z prvého dielu filmovej sci-fi série z obávaného monštra na ochrancu v ďalších pokračovaniach, menia sa aj obavy z robotov s umelou inteligenciou na príležitosti. Očakáva sa, že o niekoľko desaťročí budú inteligentné roboty našimi dobrými pomocníkmi a my si bez nich nebudeme vedieť svet ani predstaviť.  

foto: pixabay.com