Back to Job offers

Sap Abap programátor

Information about job position

 • ID: OPSK - 0823
 • Location: Slovak Republic, Bratislava
 • Sallary: 1800 €
 • Start date: 1.1.2019

Job Descripton, Duties, Responsibilies

 • priama komunikácia (osobne, na diaľku) s našimi klientmi, kde by si mal vystupovať ako poradca
 • dokonalé analyzovanie požiadaviek klienta
 • konfigurácia a prispôsobovanie modulov na základe klientských požiadaviek
 • navrhovanie a programovanie nových riešení

Other Benefits

 • práca na atraktívnych medzinárodných i lokálnych projektoch
 • interné a externé vzdelávanie v oblasti SAP (certifikáty, školenia)
 • väčšina práce vykonávaná formou home-office
 • služobný automobil podľa vlastného výberu
 • služobný telefón podľa vlastného výberu
 • služobný notebook podľa vlastného výberu
 • využívanie anglického a nemeckého jazyka
 • podpora vzdelávania v nemeckom jazyku
 • príjemný profesionálny kolektív s jednoduchou organizačnou štruktúrou
 • dbanie na work-life balance
 • pravidelné teambuildingové aktivity v zahraničí a na Slovensku

Requirements

 • Other Skills
  • aspoň 1-ročné skúsenosti s vývojom v SAP ABAP na juniora
  • aspoň 4-ročné skúsenosti s vývojom SAP ABAP na seniora
  • výhodou sú znalosti technológie SAP HANA
  • nemecký a anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
  • skúsenosti v priamej komunikácii s klientom
  • schopnosť samovzdelávania a samostatnosti pri vyhľadávaní informácií
  • schopnosť zaujať novými nápadmi a myšlienkami

Respond to job offer