Back to Job offers

FullStack Developer

Information about job position

 • ID: OPSK - 1083
 • Location: Slovak Republic, Žilina

Job Descripton, Duties, Responsibilies

 • analýza požiadaviek našich zákazníkov
 • design softvérové riešenia
 • príprava technickej dokumentácie
 • implementácia softvérových modulova príprava automatických modulových testov

Other Benefits

 • Tréningový a rozvojový program (business a produktové školenia, e-learning, jazykové kurzy, soft skills tréningy,…)
 • Program pre zdravie (wellness, športové aktivity, fitness, doplatok ušlej mzdy pri PN a OČR)
 • Skvelý team a teambuildingy
 • Extra voľné dni (bridge days, sick days)
 • Rodinný program (príspevok pri narodení dieťaťa, odchode na materskú dovolenku, príspevok na škôlku a detské tábory)
 • Retention program (príspevok pri pracovnom výročí, životnom jubileu, doplnkové dôchodkové sporenie, zamestnanecké pôžičky)
 • Referral employee program (bonus za odporúčanie nového zamestnanca)

Requirements

 • Other Skills
  • Anglický jazyk – komunikatívna úroveň B2
  • Nemecký jazyk – na úrovni porozumenia hovorenému slovu a písanému textu
  • Skúsenosti s AngularJS, HTML, Javascript, JSON, AJAX
  • Java, Java RCP a Java Spring Boot sú požadované.
  • Skúsenosti s vývojom v C# (.NET) sú vítané.
  • Skúsenosti s návrhom architektúry a dizajnom softvéru sú vítané.
  • Platformy :
  • Amazon WEB services
  • Databázy:
  • Mongo DB, SQL database, PostgreSQL
  • Continues integration:
  • Jenkins
  • Frameworky pre automatizované testovanie:
  • JUBULA, Katalon
  • Virtualizácia:
  • VmWare, Docker
  • Operačné systémy:
  • Windows, Debian, OpenSuse
  • Iné:
  • REST, SNMP

Respond to job offer