Konzulting a rozvoj

Pomôžeme vám s rozvojom vašich pracovníkov.

Našim klientom ponúkame osobnostný a kariérny rozvoj ich pracovníkov. Aj v tomto je našim cieľom prinášať klientom stále inovatívnejší prístup, kvalitu, profesionalitu a komplexnosť riešenia pre ich konkrétny biznis ako aj rozvinúť potenciál človeka.

Prostredníctvom tréningov, profesného koučingu a workshopov na rôzne témy pomôžeme vášmu manažmentu skvalitniť riadenie, stabilizovať a motivovať zamestnancov, a tým zvýšiť efektivitu, výsledky a znížiť fluktuáciu talentov.
Výzvou tohto storočia v riadení ľudského kapitálu (významnej nákladovej položky) je vychovávať lídrov aj zo zručných manažérov procesov, zodpovedných za tímy. Dôraz sa kladie na výnimočnú firemnú kultúru, ktorá ľudí motivuje podávať ten najlepší výkon, zabezpečuje sebarealizáciu, umožňuje pracovať s lídrami. 

Zabezpečujeme rozvoj pre všetky úrovne riadenia:
- Tréningy, workshopy, osobné koučingy pre majiteľov a konateľov spoločností na rôzne témy (tvorba vízie spoločnosti, firemná kultúra, motivácia a stabilizácia zamestnancov, atď.)
- Pre TOP manažment a nižší manažment (manažérske zručnosti, change manažment, práca s generáciou Z, atď.)
- Pre obchodníkov a zamestnancov (predajné zručnosti, prezentačné zručnosti, time management, stress management, atď.)

Je pre nás dôležité, aby sme objavili a zrealizovali, čo reálne pomôže práve vám a vašim pracovníkom. Neváhajte a kontaktujte nás na spoločné stretnutie.

 

"V prvom rade si cením ľudský a proaktívny prístup zamestnancov spoločnosti Seiteq. Moje pracovno-právne záležitosti sa vždy vybavili promptne, profesionálne a s vysokou mierou ochoty poskytnutia všetkých súvisiacich informácii."

Avatar Michal IT developer,