This website uses cookies. For more informationClose

Senior Frontend Developer

Information about job position

ID: OPSK - 0639

Location: Slovak Republic, Bratislava

Offered salary: Not specified

Start date: Not specified

Job type:

JOB DESCRIPTION, DUTIES AND RESPONSIBILITIES

 • Senior Web Developer Senior Web Developer by mal mať niekoľkoročné skúsenosti s OOP programovaním a znalosťami MVC princípov softvérových projektov. Skúsenosti s UX a vývojom mobilných aplikácií (multiplatformové napr. Cordova, React Native) sú vítané. Medzi hlavné úlohy Sr. Web Developera patrí údržba zdrojového kódu existujúcich aplikácií a implementácia nových funkcionalít na základe schválených požiadaviek klientov. Je zodpovedný za bezproblémový chod aplikácií a súvisiacich systémov. V prípade potreby, bezodkladne odstraňuje vzniknuté chyby. Aktívne sa podieľa na príprave analytických dokumentov a časových odhadov pre nové projekty. Svoju prácu svedomito dokumentuje. Požiadavky:
 • Javascript na expertnej úrovni: ES6, AJAX, asynchrónna architektúra aplikácií, promises, aplikácie optimalizované na rýchlosť odozvy
 • Praktické skúsenosti s min. jedným JS frameworkom (napr. ExtJS, Angular, React, a iné)
 • Znalosť HTML5, CSS3, Sass/Less
 • Skúsenosti s vývojom užívateľských rozhraní pre mobilné aj webové aplikácie (nie obyčajné prezentačné weby)
 • Znalosť nástroja Apache Cordova resp. PhoneGap
 • Znalosť deploymentu na iOS a Android zariadenia
 • Znalosť OOP a návrhových vzorov
 • Znalosť AJ na technickej úrovni

OTHER BENEFITS

REQUIREMENTS

LANUGAGE SKILLS:

Technical Skills:

Other Skills:

 • Výhodou sú:
 • Skúsenosti v oblasti UX analýzy, dizajnu a návrhu užívateľských rozhraní
 • Praktické skúsenosti s frameworkom Sencha ExtJS
 • Základy PHP a SQL (najlepšie PostgreSQL)
 • Skúsenosti s Node.js
 • Skúsenosti s noSQL databázami
 • Praktické skúsenosti s GIT a GRUNT
Submit Your CV
Close
Accepted formats: PDF or Word DOC