Späť na Pracovné ponuky

Solution Cyber architect

Informácie o pracovnej ponuke

 • ID: OPSK - 1469
 • Lokalita: Slovenská Republika, Banská Bystrica
 • Ponúkaný plat: 3000 €

Popis pracovnej činnosti, povinnosti

 • Náplň, zodpovednosti
 • Vytvára víziu v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
 • Formuluje požadovaný stav kybernetickej bezpečnosti, popisuje súčasný stav a identifikuje rozdiely medzi oboma stavmi.
 • Navrhuje kroky vedúce k dosiahnutie požadovaného stavu kyberbezpečnosti.
 • Navrhuje spôsoby ďalšieho rozvoja riadenia informačnej bezpečnosti.
 • Navrhuje bezpečnostné architektúry informačných systémov, ich jednotlivé komponenty, vzájomné väzby.
 • Dohliada na súlad implementácie architektúry informačných systémov so systémom riadenia bezpečnosti informácií.
 • Tvorba a udržiavanie modelu podnikovej architektúry kybernetickej bezpečnosti (procesný model, aplikačná architektúra, technológie apod.).
 • Začlenenie riadenia rizík do architektúry kybernetickej bezpečnosti
 • Zručnosti
 • Ovládanie legislatívy v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • Analytik
 • Projektant
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Manažment rizík
 • Prozákaznícky prístup
 • Samostatnosť
 • Zvládanie záťaže
 • Komunikatívnosť
 • Spolupráca
 • Kreativita

Benefity

  Požiadavky

  • Ďalšie zručnosti

   Odpovedať na pracovnú ponuku