10 výhod IT OUTSOURCINGU

10 výhod IT OUTSOURCINGU

V posledných rokoch nabral IT Outsourcing pre firmy na popularite. Najmä počas obdobia, keď sa spoločnosti snažili udržať svoje tímy a projekty v novom prostredí ovplyvnenom globálnou pandémiou, dopyt neuveriteľne narastal.

Outsourcing predstavuje nákladovo efektívny a hodnotný spôsob, ako môžu  spoločnosti rýchlo získavať viac technológií, zručností a odborných znalostí, ktoré potrebujú. Pomáha spoločnostiam sústrediť sa viac na svoju hlavnú činnosť, dostávať služby na vysokej kvalitatívnej úrovni a zároveň kontrolovať výdavky.

Čo je predmetom outsourcingu v IT?

Vo všeobecnosti možno zadávať aktivity externým dodávateľom takmer zo všetkých sfér pôsobenia spoločnosti.

V oblasti informačných technológií môžete outsourcingové aktivity rozdeliť na dve časti – outsourcing infraštruktúry alebo outsourcing aplikácií. Outsourcing infraštruktúry môže zahŕňať outsourcing dátových centier, sieťové služby, bezpečnostné operácie alebo celkovú správu infraštruktúry. Outsourcing aplikácií zväčša zahŕňa vývoj nových aplikácií, údržbu starších systémov, testovanie a QA služby a implementáciu, či správu rôznych softvérov.

Aký je dôvod, že sa IT outsourcing stáva tak populárnym?

Medzi dôvody, prečo sa stáva IT outsourcing pre firmy čoraz žiadanejším, patrí najmä znižovanie nákladov spoločností, znižovanie investícií podniku do kapitálových výdavkov, znižovanie potreby vlastného školenia zamestnancov a vo všeobecnosti zlepšenie využívania zdrojov podniku.

Celkový podiel IT služieb na trhu sa neustále zväčšuje. V posledných dvoch rokoch k tomu prispela najmä korona kríza, ktorá si vyžiadala rýchly vývoj a posun v mnohých IT pozíciách a zvýšil sa tým dopyt po skúsených IT špecialistoch.

Odhad budúceho vývoja: https://kruschecompany.com/it-outsourcing-statistics/

IT Outsourcing šetrí čas a náklady vášho interného HR tímu

Jednotlivé pozície v oblasti IT sú špecifické tým, že sa ich podmienky rýchlo menia. Firmy musia byť flexibilné. Dosiahnuť efektivitu práve v tejto oblasti je jednoduchšie prostredníctvom outsourcingu. Znamená to tiež značné úspory času a nákladov v porovnaní s interným procesom spojeným s hľadaním, prijímaním a prepúšťaním zamestnancov.

Bez ohľadu na to, v akom odvetní podnikáte, ak sa rozhodujete pre outsourcing IT projektov, či IT pozícií alebo činností, spoločnosti vždy vyhľadávajú spoluprácu s odborníkmi, ktorí majú v týchto oblastiach vynikajúce znalosti a skúsenosti. Znalosť tak špecifického trhu akým je IT je nevyhnutnosťou.

Outsourcingové spoločnosti na IT trhu

V tomto bode vstupujú do hry spoločnosti ako SEITEQ, ktoré sa špecializujú na túto oblasť.

Sme profesionáli, ktorí prepájajú IT špecialistov s vašimi IT projektami. Na tieto činnosti sa zameriavame na dennej báze už roky, preto máme výbornú pozíciu na poskytovanie vysokokvalitných služieb a disponujeme rozsiahlou databázou odborníkov a IT špecialistov. Poznáme trh, taktiež najčastejšie požiadavky a podmienky spoločností, ako aj očakávania kandidátov. Šetríme vám čas a náklady spojene s obsadzovaním vysokošpecializovaných IT pozícií.

Vďaka vylepšeniam komunikačných technológií je outsourcing jednoduchší

Vzdialenosť je v dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom svete čoraz menším problémom, najmä vďaka online prostrediu. Zlepšenie komunikačných technológií znamená, že iné mesto, región, či štát už nie je problémom a kvalitu dodávaných služieb je možné mať pod kontrolou neustále.

Nielenže vás to neobmedzuje na hľadanie ľudí len vo vašej oblasti (nie ste limitovaný ponukou len vo vašom regióne, vyberáte si najvyššiu kvalitu odkiaľkoľvek), ale taktiež to znižuje vaše náklady na infraštruktúru. Už nie je nutné investovať do interných priestorov a vybavenia.

Aké sú teda skutočné výhody outsourcingu IT?

Zoznam výhod sa môže líšiť podľa rozsahu outsourcovaných IT aktivít a služieb. Môžete outsourcovať len niektoré z IT pozícií a rolí (niektoré z nich sme spomenuli v našom predchádzajúcom článku alebo outsourcovať celé projekty alebo podnikové procesy (BPO).

https://kruschecompany.com/it-outsourcing-statistics/

10 výhod IT oursourcingu

Podľa www.cio.com najväčšími výhodami IT outsourcingu pre firmy je jeden alebo viacero z nižšie uvedených benefitov:

  1. nižšie náklady
  2. zvýšenie účinnosti
  3. variabilná kapacita
  4. venovanie pozornosti stratégii spoločnosti
  5. získanie IT špecialistov so špecifickými zručnosťami
  6. zvýšená flexibilita pri plnení meniacich sa obchodných podmienok a podmienok na trhu
  7. čas spustenia projektu sa skracuje
  8. nižšie priebežné investície do vnútornej infraštruktúry
  9. vstup na nové trhy
  10. prístup k inováciám a duševnému vlastníctvu

IT Outsourcing with Seiteq

Aké sú výzvy IT outsourcingu?

Vo všeobecnosti platí, že všetko má svoje nevýhody. Ale ak vložíte dostatočné úsilie do príprav, znižujete vo finále riziko. Ako na to?

Na prvom mieste by mal byť určite výber spoľahlivého a skúseného partnera v oblasti outsourcingu. Mnoho spoločností používa označenie ako outsourcingová spoločnosť, ale väčšina z nich je na trhu nováčikom s veľmi obmedzenými skúsenosťami s umiestňovaním IT špecialistov, čo vás môže stáť v konečnom dôsledku viac peňazí, času alebo dokonca riskujete úspech projektu. Spoľahlivosť, referencie a kvalita by mali byť na prvom mieste.

Ďalšou výzvou býva aj nedostatočne špecifikovaný zámer zo strany zadávateľa. Ak sa vrhnete do celého procesu outsourcingu bez toho, aby ste mali vytvorený a zadefinovaný jasný obraz vašich potrieb, očakávaní a cieľov, môže sa vám to v dlhodobom horizonte vypomstiť.

Čím nejasnejší je váš pohľad na interné potreby a cieľ, tým väčšie vaše je riziko. Toto všetko by ste mali mať na pamäti počas celej doby – od rozhodovania, návrhu celého procesu, až po vyjednávanie podmienok a podpísanie vhodnej zmluvy s outsourcingovým dodávateľom.

Tak čo teraz? Outsourcovať IT služby alebo nie?

Niet pochýb o tom, že úspory nákladov a zjednodušené procesov, ktoré vychádzajú z outsourcingu, môžu poskytnúť výhodu spoločnostiam, ktoré sa rozhodnú touto cestou vykročiť. S narastajúcimi výhodami spojenými s týmto strategickým krokom je ťažké poprieť popularitu IT outsourcingových spoločností.

Ako pri každom rozhodnutí platí, že je treba nazrieť najprv do vlastnej kuchyne. Je potrebné zhodnotiť, či je firma schopná vzhľadom na časovú, finančnú a odbornú náročnosť obsadiť pozície IT špecialistov len vlastnými internými procesmi, alebo bude efektívnejšie nechať to v rukách profesionálov.

Tak výberu zdar!