Čo priniesol SEITEQu rok 2021

Čo priniesol SEITEQu rok 2021

Rok 2021 bol na Slovensku aj vo svete plný turbulentných období, výziev a zmien. Tomáš, aký bol rok 2021 pre SEITEQ?

Bol to náš najúspešnejší rok. Napriek tomu, že sa vyskytlo počas roka niekoľko lockdownov a obmedzení, nám to paradoxne prinieslo viac zákaziek i zákazníkov. Takže v nás zanechal veľmi príjemné pocit a spomienky.

Obchodne sa nám podarilo získať zaujímavé projekty pre korporátnych klientov. Zrealizovali sme zákazky, na ktoré sme dokázali umiestniť IT špecialistov. Dodali sme tiež kandidátov a IT špecialistov z viacerých krajín, či už z EÚ regiónu alebo mimo neho.

Aké projekty ste riešili?

Riešili sme projekty pre lídrov na trhu a veľkých korporátnych zákazníkov, v oblasti developmentu IS, aplikácií, projektového riadenia, či čoraz viac sa rozmáhajúcej implementácie SAP. Ďalšou kapitolou boli projekty pre bankový a finančný sektor, čiže banky a poisťovne. Súčasťou nášho portfólia sa stali aj menšie start-up projekty.

Čo pomohlo SEITEQu prispôsobovať sa rýchlym zmenám na trhu?

Dopyt po našich službách narástol a to nás posúvalo vpred. Pomohlo nám, že zákazníci boli ochotní naberať kandidátov aj mimo územia Slovenska. Tam sme videli príležitosť, keďže historicky máme dobré kontakty zo zahraničia, už aj predtým sme často využívali tento kanál. Hlavný tím v našej spoločnosti má mnohoročné skúsenosti, takže keď sme zbadali šancu, vyhrnuli sme si rukávy a opreli sme sa do objednávok. Jednoducho sme využili príležitosť.

Tak ako všetci, prechádzali sme i my na prácu z domu, čiže sme vstúpili naplno do online sveta. Nástroje, ktoré sme potrebovali sme si nastavili tak, aby nás nič nebrzdilo. Pamätám si krédo môjho trénera z detstva, ktorý nám vravieval – “Už máš poriadny bicykel, teraz sa už nemáš na čo vyhovárať, treba už len makať”. A to mi nejako zostalo v hlave a riadim sa tým dodnes.

Zmenil sa charakter projektov počas lockdownu?

Zadania projektov zostali v podstate rovnaké. Len sa majorita projektov preklopila kompletne do online sveta a nebolo už potrebné byť fyzicky u zákazníka. Väčšinu sme dokázali vyriešiť na diaľku.

Donútila vás situácia v roku 2021 prepúšťať? Znižovali ste počty projektov alebo zamestnancov/freelancerov?

V roku 2021 sme v SEITEQu neprepúšťali vôbec. Vzhľadom na nárast projektov sme naopak museli naberať nových kolegov, s ktorými sme spolupracovali. Takže sa náš tím rozrastal.

Čím si dokážete udržať ľudí v tímoch?

Myslím, že je to najmä variabilitou a rôznorodosťou projektov, ktoré u nás IT špecialisti, programátori a developeri riešia. Jedná sa o zaujímavé zadania pre svetoznámych zákazníkov s ktorými by inak do kontaktu neprišli. Ak je projekt pre nich zaujímavý, práca ich baví, chcú sa potom posúvať s nami ďalej. U nás nie je núdza o takéto projekty.

Čo by si odporučil kandidátom, ktorí hľadajú aktuálne prácu v IT? Ako sa orientovať v projektoch?

Väčšinou samotný projekt vyprofiluje typ ľudí a špecializácie, ktoré budú potrebné. My sa snažíme vždy získať maximum informácií od našich zákazníkov, aby sme to uchádzačom vedeli sprostredkovať a dať im všetky potrebné detaily – o aký profil ide, aké technológie sa používajú, ako medzi sebou kolegovia v rámci projektu komunikujú, prípadne, ako sa môžu vzdelávať a posúvať dopredu.

Snažíme sa byť platformou pre uchádzačov a poradiť im podľa ich skúseností a znalostí, ktorým smerom sa vybrať.

Ako by si zhodnotil rok 2021?

Pre SEITEQ to bol určite ROK PRÍLEŽITOSTÍ. Zvládli sme to, z môjho pohľadu, veľmi dobre. Vidíme potenciál v tom, čo robíme a taktiež rozrastajúce sa príležitosti na nové projekty. Stále sa chceme zlepšovať a posúvať dopredu. A ako som spomínal, bol to náš najúspešnejší rok z finančného pohľadu.

Čo si sa vďaka krízovej situácii naučil?

Problémy a krízy treba riešiť. To platí aj doma, aj v práci. Je potrebné identifikovať chyby, ktoré robíme a napraviť ich. Pýtať si spätnú väzbu aj na seba. Pracovať na sebe a svojom charaktere.

Keďže sa chcem zlepšovať, chodím na konferencie pre podnikateľov, kde čerpám nápady a inšpiráciu. Začínam tiež spoluprácu so svojim mentorom, ktorý bol vrcholovým manažérom. Bude mi robiť lektora a hlavným cieľom je rozvoj mojich hardskills a softskills. Človek sa neprestáva učiť.

Pomohol ti lockdown objaviť nové nápady, projekty, či myšlienky, ktoré by pri bežnom chode možno nevznikli?

Neviem, kde som to čítal, ale bol to inšpirujúci príbeh muža, ktorý počas hospodárskej krízy odišiel do Ameriky, lebo chcel zarobiť peniaze pre rodinu. Neriešil, že je nejaká hospodárska kríza, ale to, že chce pomôcť rodine. Podarilo sa mu zarobiť aj počas krízy. Chcel zarobiť a zarobil. Nenechal sa ochromiť situáciou.

Rovnako som bol na konferencii pre podnikateľov s názvom “Antikrehkosť”. Tam boli podobné myšlienky a návody, ako sa pripraviť na krízu a problémom z nej vyvstávajúcim čeliť. Z toho taktiež čerpám.

Máš aj ty skúsenosť, že covid a celá pandémia vytiahla na povrch ľudskosť?

Ja osobne cítim, že v našej brandži to už nie je len výhradne o číslach a zmluvných podmienkach. Skôr je to vzájomná výpomoc firiem medzi sebou. Pri kontaktoch so zákazníkmi srší z toho taká pozitívna atmosféra. Pred korona krízou to bolo horšie.

Zákazníci si uvedomujú, že nedokážu všetky potreby vykryť z interných zdrojov a potrebujú spolupracovať aj outsourcingovými firmami a personálnymi agentúrami, ktoré im pomôžu pokryť zvýšený dopyt po ľuďoch. Je to viac o vzájomnej spolupráci.

Zo všetkých strán počúvame o dôležitosti work-life balance. Ako sa to darí tebe?

Popri firme a štyroch deťoch je to náročné a veľakrát s manželkou už padáme únavou. Keď sa ma niekto spýta, aké je to mať štyri deti, odpoviem, že veľmi pekné a aj veľmi ťažké. Najviac ma baví byť s deťmi vonku – na lyžiach, bicykli, na túre, proste niekde v prírode. Je to taký príjemný oddych, hlava si oddýchne.

Od malička tiež športujem. Neprestal som s tým, ani keď som začal vo firme, ani keď som sa stal otcom. Takže skĺbiť to všetko si vyžaduje výborný time manažment aj v súkromí 🙂 Venujem sa Triatlonu, som aj súčasťou triatlonového tímu, kde je výborná partia, spoločné tréningy, sústredenia – to je ďalší spôsob odreagovania.

Pre SEITEQ bol rok 2021 rokom príležitostí. Čo priniesol minulý rok tebe?

Pre mňa to bol napríklad v oblasti športu “jubilejný” rok. V roku 2021 som bol už desiaty raz na preteku Oravaman. Ide o jeden z najťažších triatlonov na Slovensku. Už som prihlásený na ďalší ročník. Je to pre mňa silná motivácia, lebo bez tréningu a práce na sebe, sa tieto preteky absolvovať nedajú. Získal som tiež striebornú medailu na majstrovstvách Slovenska v mojej vekovej kategórii. (Zlato získal náš tréner 😊)

Ty si vlastne takým športovým superhrdinom v SEITEQu!

Ako vidíš rok 2022? Čo SEITEQ a svet IT čaká?

V tomto roku sme dostali veľmi pozitívne ohlasy na naše spolupráce so zákazníkmi a formu komunikácie. Vidím potenciál v tom, čo a ako robíme a chceme v tom pokračovať a zlepšovať sa. Očakávame ďalší nárast dopytu po našich službách. Čaká nás nábor a vzdelávanie nových kolegov.

V IT celkovo bude ten dopyt narastať. Informatizácia pôjde do ďalších sektorov, dopyt po vývoji aplikácií a nových informačných systémoch bude väčší. To zvýši dopyt po IT špecialistoch s rôznymi profilmi a skúsenosťami.

Vnímam, že sa v IT viac automatizuje a trh si žiada, aby mali IT špecialisti širší záber. Firmy a organizácie budú musieť vynakladať viac prostriedkov a kapacít na IT a s tým spojené IT Security.

Znie to veľmi pozitívne! Tešíme sa teda na to, čo rok 2022 prinesie.