Kontakt

Sídlo spoločnosti Bratislava

SEITEQ s.r.o.
Aruba Business Center
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava

Regionálna pobočka Trnava

SEITEQ s.r.o.
Bučany 591
919 28 Bučany